A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm 2019
Leige av tryggleiksalarm under 2G 307,-
Røykvarslar 2087,-
Oppkoblingsgebyr 494,-

Frå 1/1 -18 vert det lik pris på tryggleiksalarmar, uavhengig av inntekt.
Dette er ei serviceteneste som ikkje er lovpålagt.