A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Eldreomsorg/Trygdebustad

Trygdebustad

Dette er eit tilbod som er retta mot personar som på grunn av sjukdom, funksjonshemming og/eller alder treng tilrettelagt bustad. Søkjarar med eit primært bustadbehov vert prioritert til trygdebustadene.