A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Treningskontaktar/støttekontaktar


Spesialomsorg treng treningskontaktar og støttekontaktar og skal tilpassa tiltak og tenester for born og vaksne med spesielle behov.
Tiltak og tenester kan tilretteleggjast individuelt eller som gruppetiltak. Det er behov for vaksne personar, både kvinner og menn og timetalet kan variere frå ca. 3 – 5 timar pr.veke.

Interesserte kan ta kontakt med Jane Kristin Lindstrøm-Bolme tlf: 57665072/ 90807056 eller e-post: jane.kristin.lindstrom@ardal.kommune.no