A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Trekning av deltakarar i Svøm langt-kampanjen

I år har det vore 38 deltakarar på kampanjen. Dei fleste av desse har oppnådd krava meter i løpet av desse tre månadene, mange langt over. Totalt har deltakarane tilbakelagd over 320 000 meter i bassenget. Dette er formidabelt.

På landsplan har det vore ein fin framgang der 22 000 personar har delteke i kampanjen. Dette er 800 fleire enn i fjor.

Idrettskonsulent Arne Hovland takkar alle deltakarar, og ønskje dei velkomen attende til Årdalshallen.

Følgjande deltakarar vart trekt ut til den nasjonale konkurransen:
Barn:            Tøger Rønningen
Ungdom:       Tina Onsum Alrek             
Vaksen:        Mette Holsæter Johnsgaard

Lokale vinnarar:
Barn:             Sverre Myklevoll. Gavekort
Ungdom:       Cesilie M. Brun. Gavekort     
Vaksne:        1. Solveig Dalatun. Gavekort 
                    2. Linda Lomheim. Håndkle 
                    3. Mette Holsæter Johnsgaard. Håndkle

Dei lokale vinnarane kan hente sine premiar i billettluka i Årdalshallen.