A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Totalt bålforbod vert heva

Værutsiktene og skogbrannindeksen tilseier at forbodet no kan hevast.