A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Totalforbodet mot bruk av åpen eld vert oppheva

Værsituasjon og prognosane frå Meteorologisk institutt er endra og risikoen for grasbrann redusert. Forbodet mot bruk av eld utandørs vert difor oppheva.

- No er det igjen opp til den enkelte å vurdera risikoen for brann ved bruk av eld utandørs.