A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

To søkjarar til rådmannsstillinga i kommunen

Det var fem søkjarar til den utlyste stillinga som rådmann i Årdal kommune.

Kommunen ynskjer å praktisere offentlegheit i prosessen med open søkjarliste. Tre av søkjarane valde på dette grunnlaget å trekkja søknaden.

Dei to som etter dette står att som søkjarar er:
Eva Slyngstad (49), rektor, Oslo
Stig Stark Johansen (50), avdelingsdirektør, Bergen

Svein Arve Grindhaug er konstituert som rådmann fram til kommunestyremøtet 13. september.