A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Landbruk/Aktuelt

Tilskot til soner for pollinerande insekt - ny tilskotsordning i Lærdal

Det er frå 2020 eit nasjonalt krav om at alle fylke skal ha dette tiltaket. I Vestland vert tiltaket i første omgang berre innført for Lærdal kommune.

Informasjon om ordninga finn du her.