A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Landbruk/Tilskotsordningar/Tilskot til grøfting

Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord

Søknadsfrist for Årdal, Lærdal og Aurland er sett til 1.juni. 
Søknad skal levarast til kommunen på gjeldande skjema.

Sjå informasjon frå Landbruks- og Matdepartementet.