A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Tilsetting av kommunalsjef

Formannskapet har i dag handsama tilsetting av ny kommunalsjef i Årdal kommune

Rigmor Svanberg frå Stord vart samrøystes tilsett i stillinga. Ho har brei helse og sosialfagleg bakgrunn og er i dag kommunalsjef i Bømlo kommune.

Det er håp om at ho tek til i stillinga ved årsskifte.