Terapibadet er for tida stengt

Det er avdekka skader i tilbygget der terapibadet er.


FDV har sett i gang arbeidet med å vurdere omfang av skadene, tilbygget og kva som kan gjerast for å utbetra.

Terapibadet vert difor stengt på ubestemt tid framover.