A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Temakafe Årdal, Lærdal og Aurland

«Ein uformell møteplass for pasientar, pårørande, venner og etterlatne som er berørt av kref

Stad: Doktorheimen i Lærdal 
Tid: Torsdag 28.02 kl 18.30-20.30
Tema: Ernæring

Det vert enkel servering.