A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Takras - huseigaren sitt ansvar

Vertilhøva har i dei siste vekene vore slik at det er mykje snø og is på tak som lett vil falle ned og kunne skade både personar og bilar.
Utgangspunktet er at huseigarar har eit omfattande ansvar for å sikre sine tak, så skadar kan unngåast.

I teknisk forskrift til plan- og bygningslovas prgr. 7-45 skal alle byggverk sikrast slik at is og snø ikkje kan falle ned. Dette kan gjerast ved at det er snøfangarar på taket. Ved ekstra mye snø er dette ikkje alltid tilstrekkeleg, og då må huseigaren fjerne snø og is frå taket ved stiger, lift og liknande. Fleire saker om ansvar har versert for domstolane. Huseigarar blir i dei fleste tilfeller idømt erstatningsansvar for skader både på personar og bilar.

Vårt råd er at huseigarar jamleg må sjå til at det ikkje kan oppstå skader som følgje av is og snø på taket.