Synleg røyk frå nødavsug ved Karbon veke 11

Informasjon om synleg røyk frå Karbonfabrikken

I samband med vedlikehaldsarbeid på hovedvifter for reinseanlegget, vil det vere nødvendig å kople inn nødavsuget ved  Karbon i to periodar denne veka.

Det er planlagt med 2 timar onsdag 11. mars på formiddagen, og 2 timar torsdag 12. mars på ettermiddagen.
I denne perioden vil det vere synleg røyk frå nødskorstein for anlegget.