A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Svein Arve Grindhaug konstituert som rådmann.

Formannskapet konstituerte i møte 21. august Svein Arve Grindhaug som rådmann i Årdal kommune frå 23. august til 13. september.
  • 1

Som tidlegare varsla sluttar Ingvar Laberg i rådmannsstillinga 1.september 2012. 

I samråd med ordføraren tek han ut restferie slik at siste arbeidsdagen er fastsett til onsdag 22. august. 

Rådmann nyttar høvet til å takka for ei rik tid som tilsett i Årdal kommune gjennom 37 år. "Eg ynskjer kommunen generelt og kvar einskild av dykk spesielt, lukke til med det verdfulle arbeidet de utfører i det offentlege si teneste", seier han i ei helsing til tilsette.