A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling

Oskar Andersen ©

Utladalsvegen og Storøyni fredag 19. mai.

På grunn av arbeid på Årdal Energi KF sitt straumnett, vert straumen utkopla hjå dykk;
Fredag 19. mai frå kl. 0900 - 1400.

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så straumnettet må sjåast på som straumfarande i heile utkoplingsperioden.