A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling - Utladalsvegen og Storøyni

Oskar Andersen ©

Onsdag 29/3-2017 frå kl 10.00 til 11.00

På grunn av arbeid på Årdal Energi KF sitt straumnett, vert straumen utkopla.
Onsdag 29/3-2017 frå kl 10.00 til 11.00
Straumen kan bli innkopla tidlegare, så straumnettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.