A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling på Tyinlinja

Oskar Andersen ©

På grunn av arbeid på Årdal Energi nett sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla på Tyinlinja frå Øvre Årdal til Eidsbugarden.
Torsdag 23. april 2020 frå kl: 09.00 til kl: 15.30

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. 
For oppdater informasjon følg med i våre straumkart.

Me beklaga ulempene dette medfører.