A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling på Geithuslinja

På grunn av arbeid på Årdal Energi KF sitt distribusjonsnett vert det straumutkopling på Geithuslinja i Årdal kommune.

Tid : tysdag 19.januar 2016 kl. 08.30 til 15.00

Fylgjande vert utan straum

  • Sogn og Fjordane Fylkeskommune Midnestunellen  FV 53
  • TELIASONERA NORGE AS, Geithus SOF236
  • Årdal kommune Geithus forbrenningsanlegg

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.