A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling - Onsdag 12.06.2019

Straumutkopling - Årdalstangen (deler av Høreid)

Årdalstangen - deler av Hæreidsida.

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla:
Onsdag 12.06.2019 Frå kl: 08.30 til kl: 14.00
Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. 

 

Tips ein ven Skriv ut