A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling - Offerdalen mandag - 27.01.2020

Straumutkopling

På grunn av skogsarbeid ved Årdal Energi nett sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Offerdalen.
Mandag 27. Januar 2020 fra kl: 09:00 til kl: 11:00

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. 
For oppdater informasjon følg med i våre straumkart.

Me beklagar ulempene dette medfører.