Straumutkopling i Seimsdalen og Ofredalen

Arbeid med straumnettet.
 

Årdal Energi melder at det blir straumutkopling i Seimsdalen og Ofredalen.
Onsdag 24. september 2014 mellom kl. 10.00 - 11.00.

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.