A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Ofredalen

tysdag 9. april - 09:00 - 15:00

Straumutkopling liten

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt elektriske distribusjonsnett, vert straumen utkopla tysdag den 9 April i tidsromet mellom kl. 09.00 til 15.00.

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden