A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Ofredalen

Måndag og onsdag denne veka

Straumutkopling liten

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt elektriske distribusjonsnett, vert straumen utkopla måndag 1 April og onsdag 3 April i tidsromet mellom kl. 09.00 til 14.00.

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.