A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Moadalen

Straumutkopling Moadalen

Torsdag 6. juni

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla på Tyinlinja (til og med Eidsbugarden).
Torsdag 06.06.2019 kl: 08.00 til kl: 14.30  
Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.