A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Fardalen

Oskar Andersen ©

På grunn av vedlikehaldsarbeid på Årdal Energi nett sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Fardalen.
Tirsdag 19. mai 2020 frå kl: 09:00 til kl: 14:00

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. 
For oppdatert informasjon følg med i våre straumkart.
 
Me beklagar ulempene dette medfører. 
 
 
  
Vakttelefon: 57 64 86 00
e-post: post@ardal-energinett.no
 
 
Årdal Energi Nett AS
 
Utladalsvegen 1, 6884 Øvre Årdal