A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Fardalen

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Fardalen, Fredag den 30. januar 2015 klokka 08.30 til klokka 13.00.
Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.