A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Ålmennhagen - 20. september

Merk: NY DATO

Straumutkopling liten

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Ålmennhagen.

Planlagt utkopling vert utsett frå 19. september til:

Fredag 20. September 2019 frå kl: 09:00 til kl: 11:00

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.
For oppdater informasjon følg med i våre straumkart.

Me beklagar ulempene dette medfører. 

frå Årdal Energi Nett AS