A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling - Hydrovegen og Vollevegen

Måndag 18. mai

På grunn av vedlikehaldsarbeid på Årdal Energi Nett sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Hydrovegen og Vollevegen.
 
Mandag 18.05.2020 frå kl: 08.00 til kl: 11.00. 

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. 
 
Me beklagar ulempene dette medfører. 
  
Vakttelefon: 57 64 86 00
e-post: post@ardal-energinett.no
 
årdal energi nett.jpg