A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkobling - Offerdalen

Fredag 11.12 og måndag 14.12

offerdalen.jpg

På grunn av arbeid på Årdal Energi Nett sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Offerdalen:

Fredag 11.12.2020 frå kl. 12.00 - 13.00 
Mandag 14.12.2020 frå kl. 09.00 - 11.00


For oppdatert informasjon, følg med i våre Straumkart 
 
Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. 

Me beklaga ulempene dette medfører.

årdal energi nett.jpg