A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkobling Moadalen

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Moadalen.
Torsdag 12. september 2019 frå kl: 10:00 til kl: 12:00

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.

For oppdater informasjon følg med i våre straumkart.

Me beklagar ulempene dette medfører.