Straumstans i Ålmenhagen

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Ålmennhagen.
Onsdag 04. September 2019 frå kl: 09:00 til kl: 11:00

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. 
For oppdater informasjon følg med i våre straumkart.

Me beklagar ulempene dette medfører.