A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Bu- og miljøtenesta/Støttekontakt

Støttekontakt

Vil du vera til nytte for nokon!!!!!!

  • Me treng deg dersom du kan vera Støttekontakt eller avlastar

Bu- og miljøtenesta har til ulike tider behov for personar som kan vera støttekontakt eller avlastar for personar med ulike funksjonshemmingar, både born og vaksne.

Støttekontakten skal vera med på aktivitetar, sosial trening eller anna etter behov i inntil 5 timar pr. veke.

Som avlastar tek du imot den som treng det i din heim inntil ei helg pr. mnd.

Løn etter tariff.

Dersom du er interessert ta kontakt med Bu- og miljøtenesta, eller du kan fylla ut skjema for å vera støttekontakt/avlastar.