A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Stig Stark Johansen er tilsett som ny rådmann

Stig Stark Johansen vart tilsett som rådmann i kommunestyret torsdag. Han jobbar for tida i Husbanken i Bergen, der arbeidsområdet er kommunesamarbeid.

Dersom han takkar ja til stillinga, tek han til i jobben 2. januar. Svein Grindhaug er konstituert rådmann fram til denne dato.