Stenging av vatn

Vasskran

Torsdag den 3. mai frå kl. 0830 - 1500 i blir nokon av bebuarar i Kyrfossvegen og Markavegen utan vatn. Dette gjeld bebuarane i:

Kyrfossvegen nr. 4
Markavegen nr. 5, 6 7, 7A, 8, 8A, 8B, 10 og 12