Stenging av vatn

Det blir stenging av vatn tysdag 24. oktober frå kl. 0900 - 1500.
Dette gjeld dei som er tilknytt:

Løytnant Lemsveg
1A og 1B
3A og 3B
5A og 5B
7A og 7B
9A og 9B

 og desse i løytnant lemsveg 6, 8 10, 12 14 16.

Kringlevegen
14A og 14B