A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Stenging av vatn i Geisdalsvegen, Lauvnesvegen og Kvernavegen

Vasskran

I enkelte bustader blir vatnet stengt tysdag 14. november frå kl. 0930 - 1500.
Dette gjeld bustader i:

Geisdalsvegen:
18 A og B
28 A og B
30 B
31 B
32 B
33 B
34 B
35 B
37 B
39 A og B
41 B
43 B
45 B
47 B
49 B

Lauvnesvegen:
1
1 A og B
2
3

Kvernavegen:
3 A