A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Status helsehuset

Arbeidet med ombygging av helsehuset i Øvre er godt i gang og prosjektleiar Arne Kjos har gitt ein oppdatert status på framdrifta.


  • 1
  • 2

Det er no arbeid med riving i 2. etasje, samt grunnarbeid for tilbygget mot gamleskulen.

Alle anbod er no ferdigforhandla og følgjande entreprenørar er valgt

•    Bygg: Kleiven Sogn AS
•    Elektro: Nundal Consult AS
•    Røyr og varme: Årdal Rør & Sanitær AS
•    Ventilasjon: Gunnar Karlsen AS
•    Heis: Ing Stein Knutsen

Alle anbod ligg innafor vedteken kostnadsramme  på 14,9 mill.  

Tema Veke Kommentar

Førebels framdriftsplan

Flytting av legekontoret til Årdalstangen 1-2 Oppstart på Årdalstangen 5. januar
Byggestart nytt legekontor 3 12. januar
Overlevering 39 Alle entrepriser
Etterarbeid 40 Feil/manglar påvist ved overlevering
Innregulering 41/42  
Flytting 43/44 Flytte heile legekontoret frå Årdalstangen til "nytt" helsehus i Øvre Årdal
Opning 45 Stipulert primo november 2015