A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Område og avdelingar

Stabar

Økonomi og personalstaben er administrativ leiing og dei ulike tenesteområde/einingane si støtte i saker knytt opp mot personal- og økonomiforvaltninga i kommunen. Sjølve økonomi og personalansvaret ligg framleis til einingsleiarane/rektorane. Dei tilsette i både personal- og økonomiavdelinga har sakshandsamarfunksjonar knytt opp mot spesifikke område.

Leiar for økonomistaben er Geir Hansen, telefon 905 52 172

Leiar for personalstaben er Elin Heen, telefon 915 88 489

Støttefunksjon skal vera administrativ leiing og dei ulike tenesteområda/einingane si støtte i saker som er knytt opp mot ansvarsoppgåver som er lagt til arkivet og tenestetorget.

Leiar for Støttefunksjon er Elin Heen, telefon 91588489