A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Spesielle miljøtiltak i jordbruket og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Søknadsfrist er sett til 25.februar.

TIlskotsordninga er styrt av Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Det er utarbeida eige søknadsskjema for ordninga.

Kommunane forvaltar sjølve tildelt disposisjonsramme i samsvar med gjeldande tiltaksstrategi

 

Kontakt Landbrukskontoret i ÅLA viss du har spørsmål.

Tips ein ven Skriv ut