A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Spesialomsorg treng avlastningsheim

Spesialomsorg treng avlastningsheim for jente på 3 år med funksjonshemming.
Oppdraget er avgrensa til 1 helg pr. månad. Det er ynskjeleg med tydelege og ansvarsfulle vaksenpersonar som kan vera stabile over tid.

Kontaktpersonar er:
Jane Kristin Lindstrøm, tlf 57 66 50 72/908 07 056
eller
e-post: jane.kristin.lindstrøm@ardal.kommune.no

Kristiane Laberg, tlf 57 66 50 73/908 77 068 eller
e-post: kristiane.laberg@ardal.kommune.no

 

Tips ein ven Skriv ut