A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Sommardrift ved Årdal legekontor

Doktor

I perioden 25. juni til 17. august er det redusert personale og færre legar ved kontoret.

  • Rutine årskontrollar er ikkje ønskeleg i denne perioden
  • Blodprøvetaking kan ta lengre tid
  • Ver ute i god tid med reseptbestillingar.

God sommar!