A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Søknad til barnehage og SFO

Barnehender

Søknadsfrist for endring, eller ny barnehageplass/SFO plass er 1. februar 2018.

De skal nytte elektroniske søknadsskjema som ligg på heimesida. Dersom de treng rettleiing i samband med søknaden, ta kontakt med den eininga de skal søkje til.

Born som har plass i barnehage eller SFO 2017/2018 treng berre søke dersom dei ynskjer endring frå hausten av.