A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Søknad om spelemidlar

Lag og organisasjonar kan søke om spelemidlar til bygging av ulike anlegg for idrett. Spelemidlane vert fordelt av Sogn og Fjordane Fylkeskommune ut frå innkomne søknader. Spelemiddelsøknadene må være kome inn til Fylkeskommunen innan 15. januar 2011.

Søknadene skal handsamast i Årdal kommune, og laga må vende seg til kommunen for å utforme søknadene, eller dei kan søke direkte på http://www.idrettsanlegg.no
Søknadsfrist for lag og organisasjonar er 15. november 2010 til Årdal kommune.
 
Laga kan vende seg til Idrettskonsulent Arne Hovland for hjelp med utfylling av søknad.
Tlf: 57 66 53 71, Mob: 906 36 002 eller E-post:aho@ardal.kommune.no.
 
 
Tips ein ven Skriv ut