A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Søknad om plass i barnehage og skulefritidsordning 2012/2013

Velkomen som søkjar til barnehage/skulefritidsordning.  Årdal kommune har ledige plassar i skulefritidsordning i Øvre Årdal og på Årdalstangen og i desse barnehagane:

Øvre Årdal:
• Farnes barnehage            0-6 år
• Uravegen barnehage       0-6 år
• Haugane barnehage        0-6 år
• Ve barnehage                    0-6 år

Årdalstangen:
• Årdalstangen barnehage          0-6 år
• Einehaugen barnehage            0-6 år

Kven kan søkje?
- dei som ynskjer barnehageplass, og som ikkje har plass i dag
- dei som ynskjer endring i det noverande barnehagetilbodet
- dei som går i 1.- 4. klasse som ynskjer plass i skulefritidsordninga

Barn som har barnehageplass treng ikkje søkje.

Rettleiing og hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan ein få hjå styrarane i barnehagane, eller hjå:           
    * Torunn Liltved, rådgjevar barn og unge   tlf. 57 66 51 15

Rettleiing og hjelp til utfylling av søknadsskjema til SFO, kan ein få
    *  Ann Merete Sviggum, Tangen skule        tlf. 57 66 52 72
    *  Hanne Britt Eldegard, Farnes skule        tlf. 57 66 54 59


Søknadsskjema:
Elektronisk søknadsskjema SFO
Elektronisk søknadsskjema -  Barnehage

Papirversjon finst på helsestasjonane, Tenestetorget i Rådhus 1 og i barnehagane.

Søknaden skal sendast til:                 
Årdal kommune, Barnehagane, Postboks 40, 6881 Årdalstangen.
Søknad på papir kan leverast i ein barnehage eller på Tenestetorget.

Søknadsfrist 1. februar 2012.

Hovudopptaket vert gjort 1.mars 2012. Året i barnehagen og SFO startar 16.08., men pga planleggingsdagar er oppstart for barna 20. august.

Barn som vert teke opp gjennom suppleringsopptak elles i året, vil berre kunne begynne i barnehagen desse datoane: 01.01., 01.04. og 01.11. Søknad må vere registrert seinast ein månad før oppstart.

Tips ein ven Skriv ut