A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Skule-og barnehagestart Årdal 2016

Farnes skule

Informasjon om oppstart av nytt skule- og barnehage år

1. Elevane i grunnskulen i Årdal møter slik:
Farnes skule: Elevane frå 2. - 10. klasse møter måndag 15. august kl. 08.30
Elevane i 1.klasse møter kl. 10.30 (Viser til eige skriv).

Tangen skule: Elevane frå 2. - 10. klasse møter måndag 15. august kl. 08.30
Elevane i 1. klasse møter på skuleplassen kl 09.00. (Viser til eige skriv).

2. Vaksenopplæringa:
Deltakarane ved norskopplæringa startar opp måndag 15. august kl.08.00
Eventuelle spørsmål kan rettast til  vaksenopplæringa v/Veronica Bjørnerud/Irene Klingenberg eller v/Hero-kontoret.

3. Skulefritidsordninga: For 6 - 10 åringar som skal gå i skulefritidsordninga
er lokala opne frå kl. 06.45 f.o.m. første skuledagen.

4. Barnehagane: Oppstart for barna måndag 15. august.

5. Skuleskyss måndag 15. august.
Øvre Årdal: Utladalen (Myri) Øvre Årdal kl. 08.10
Årdalstangen: Naddvik- Årdalstangen kl. 07.35 for 2. - 10. klasse
Seimsdalen: Frå Seimshagane kl. 08.00, frå Seim kl. 08.05.

Elles vanlege rutetider.


Vel møtt til nytt barnehage- og skuleår!
Farnes skule
Tangen skule
Barnehagane i Årdal kommune
Vaksenopplæringa