A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Eldreomsorg/Sjukeheim

Sjukeheim

Årdal har 2 sjukeheimar; Seimsdal sjukeheim som ligg i Seimsdalen og Årdal sjukeheim som ligg på Årdalstangen.