A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Sju søkjarar til rådmannsstillinga

Da fristen gjekk ut 26.oktober var det komme inn 7 søkjarar til stillinga.


Navn Alder Kjønn Poststad Yrkestittel

Forenkla søkjarliste rådmannstilling

Ingvard Haug 60 Mann 5936 Manger Lektor
Vidar Roseth 55 Mann 6899 Balestrand Samhandlingssjef, Helse Førde
Kjetil Skjeie 51 Mann 4950 Risør Sjølvstendig næringsdrivande
Olve Johan Fossedal 61 Mann 3267 Larvik Adm. dir. i Oil Cleaning Technology
Svein Arve Grindhaug 60 Mann 6884 Øvre Årdal Kommunalsjef Årdal kommune
Åse-Iren Korneliussen 55 Kvinne 6900 Florø Daglig leiar KOA Sogn og Fjordane

Ein søkjar ynskjer ikkje namnet offentleg.