A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Sentralbordet til kommunen stengt fredag 18. januar

Mellombygget er no klart for innflytting og i samband med det må det gjerast arbeid på telefonsentralen til kommunen.

Fredag 18. januar vert sentralbordet/tenestetorget stengt. Det vert ikkje høve til å ringe inn på hovudnummeret til kommunen.

Ny inngang vert mellom samfunnshuset og rådhuset. Den gamle inngangen skal ikkje nyttast lenger.

Viktige nummer til kommunen:

Teknisk vakttelefon 918 57 966
Overbefalsvakt brann 976 48 102

 

Legevakt 57 66 11 13 - Akutt legehjelp 113
 

Heimesjukepleien Øvre Årdal, vakttelefon 970 90 339
Heimesjukepleien Årdalstangen, vakttelefon 970 92 155
 

Du finn direktenummer til avdelingar/tilsette i telefonlista

Tips ein ven Skriv ut