A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Seminar om integrering

Sogn regionråd inviterer til seminar om integrering av flyktningar og innvandrarar 11. mars 2019 i Sogndal.

Innvandrarar og flyktningar representerer ein stor unytta ressurs for utvikling av sterke vekstbedrifter og gode lokalsamfunn. Sogn regionråd inviterer til seminar for å sjå korleis vi saman kan bidra til vekst i vår region.

Informasjon om seninaret finn de her.